Spoločnosť DataDot Technology Limited získala množstvo ocenení, medzi inými:

 • 2011 Cena za inováciu, DuPont Innovation Award, Agriculture & Food Production, Presenter at Danforth Innovation Centre, St. Louis, USA
 • 2010 Cena za excelentnú technológiu a inováciu, NAB Agribusiness Award for Excellence, Technology & Innovation Award udelená Australian Technology Showcase
 • 2009 Cena za boj proti kriminalite, Crime Stoppers Awards: DataDot Technology za ich mimoriadny prínos v Crime Stoppers MARINE kampani
 • 2009 Cena za ochranu náhradných dielov a príslušenstva, Toyota Annual Suppliers’ Achievement Award: Kategória príslušenstva a náhradných dielov (South Africa) – finalisti
 • 2008 Cena za inováciu v materiáloch , DuPont 2007/08 Innovation Awards, Kategória výkonnostné materiály DataTraceDNA Pty Ltd
 • 2005 Security Award for Best Theft Deterrent Product (United Kingdom)
 • Zlatá medaila v zabezpečení automobilov, Security Industry Trade Fair (Poľsko)
 • Zlatá medaila v zabezpečení domácností, Security Industry Trade Fair (Poľsko)

REFERENCIE

DataDot Technology USA (v spolupráci s Crime Stoppers USA – partner prevencie kriminality)

 • DataDot Dealer Services (najváčší díler v Severnej Amerike, medzi klientov patria: Smith Warren, BMW, Harley Davidson, Volkswagen, Porsche, Subaru, Nissan, Mitsubishi, Leader Automotive Resource)
 • Juhoafrická republika – zákonná povinnosť označovať všetky vyrobené a dovezené vozidlá. Nie je možné vyrobiť, doviesť vozidlo bez označenia DataDotDNA. inc. M123456 – AU11H123456 – AU09M12
 • Kanada – TRACE MARXX, MICROXX, poisťovňa Leader Automotive Resources LAR
 • Taliansko – použitie privátnej značky DataDot Italia financovanie Fiat (SAVADNA)SAVA patrí medzi najväčšie automotive leasingové spoločnosti v Taliansku.
  Označujú sa všetky vozidlá FIAT financované prostredníctvom SAVA a zároveň poistené vybranou poisťovňou. Pokles krádeží pri označených vozidlách na tretinu.
  V Taliansku sa produkt predáva aj prostredníctvom viac ako 1500 pobočiek Bosch v krajine.
 • V roku 2013 poskytuje SAVADNA produkt prostredníctvom svojej privátnej značky aj v Brazílii a od r.2014 aj vo Francúzsku.
 • Austrália – SUBARU (bez označenia sa žiadne Subaru v Austrálii nepredáva, pokles kriminality o 80 %.
 • Chile – SUBARU v spolupráci s LoJack – privátna značka LoJackDOT.
 • Poľsko -výrobca Solaris (autobusy). Od mája 2014 poľský VB Leasing označuje všetky financované technológie systémom DataDotDNA®. M123456 – AU11H123456 – AU09M12
 • Taiwan – Ford, vybrané vozidlá Chevrolet
 • Veľká Británia – najvýznamnejšia poisťovňa motocyklov Carole Nash – ku každému poisteniu poskytuje ako bonus balenie DataDotDNA®.
  Poisťovňa CHARTIS poskytuje k vybraným poisteniam balenia DataDotDNA® zdarma.
  Veľká Británia – poisťovňa Tradewise používa systém DataDotDNA®