motive-db2

Databáza MICRODOTS je neoddeliteľnou súčasťou systému MICRODOTS a obsahuje dôležité informácie o označenom majetku, majiteľovi a poskytuje nevyvrátiteľný dôkaz o vlastníctve. Prístup do databázy majú len autorizovaní partneri, čo zaručuje ODBORNÚ a DÔVERNÚ manipuláciu s údajmi. Protokol o použití systému dostáva klient OKAMŽITE po označení majetku.

Kľúč k úspechu je v kóde, ktorý je jedinečný pre každý označený majetok. Kód zaznamenaný v databáze je identický s kódom na mikrobodkách dDotDNA® ako aj s kódom na UV značení, ktorými je majetok označený. Údaje z databázy MICRODOTS sú dostupné aj v celosvetovej databáze DataBaseDNA.

Pri odcudzení je Váš majetok ľahko vystopovateľný cez databázu MICRODOTS - unikátny kód pomôže vrátiť majetok späť k Vám.