10 000 dDotDNA® + UV značenie

Určené pre: kamióny, návesy, autobusy, traktory, poľnohospodárske a stavebné stroje, náhradné diely.

Systém MICRODOTS je sofistikovaný spôsob značenia a ochrany stavebných / hospodárskych strojov a mechanizmov.

Pozostáva zo zásobníka s mikrobodkami, UV značenia s kódom identickým s kódom mikrobodiek, záznamu v databáze a výstražnej nálepky.

Výnimočnosť systému spočíva v prepojení unikátneho kódu na mikrobodke, UV nátere a so záznamom v databáze MICRODOTS, prostredníctvom ktorej je možné jednoznačne určiť vlastníka, a tým minimalizovať riziko odcudzenia.

Systém je jednoducho aplikovateľný u autorizovaných partnerov prostredníctvom odborného personálu a celý proces trvá 30 minút.

Súčasťou systému MICRODOTS pre stavebné / hospodárske stroje a mechanizmy je:

  • zásobník s 10000 unikátnymi mikrobodkami s dDotDNA®,
  • 4 x aplikačná šablóna určená pre UV značenie + UV roztok,
  • 2 x výstražná nálepka,
  • neoddeliteľnou súčasťou systému je záznam v databáze MICRODOTS obsahujúca všetky podstatné informácie o označenom vozidle ako celku, tak i jeho komponentoch a slúži k preukázaniu vlastníctva.
Odporúčaná maloobchodná cena: 370,00 € (bez DPH)