2 000 dDotDNA® + UV značenie

Systém MICRODOTS je sofistikovaný spôsob značenia a ochrany motocyklov a skútrov.

Pozostáva zo zásobníka s mikrobodkami, UV značenia s kódom identickým s kódom mikrobodiek, záznamu v databáze a výstražnej nálepky.

Výnimočnosť systému spočíva v prepojení unikátneho kódu na mikrobodke, UV nátere a so záznamom v databáze MICRODOTS, prostredníctvom ktorej je možné jednoznačne určiť vlastníka, a tým minimalizovať riziko odcudzenia.

Systém je jednoducho aplikovateľný u autorizovaných partnerov prostredníctvom odborného personálu a celý proces trvá 15 minút.

Súčasťou systému MICRODOTS pre motocykle s skútre je:

  • zásobník s 2000 unikátnymi mikrobodkami s dDotDNA®,
  • 4 x aplikačná šablóna určená pre UV značenie + UV roztok,
  • 2 x výstražná nálepka,
  • neoddeliteľnou súčasťou systému je záznam v databáze MICRODOTS obsahujúca všetky podstatné informácie o označenom vozidle ako celku, tak i jeho komponentoch a slúži k preukázaniu vlastníctva.
Odporúčaná maloobchodná cena: 129,00 € (bez DPH)