Systém MICRODOTS je sofistikovaný spôsob značenia a ochrany bicyklov.

Pozostáva zo zásobníka s mikrobodkami, UV značenia s kódom identickým s kódom mikrobodiek, záznamu v databáze a výstražnej nálepky.

Výnimočnosť systému spočíva v prepojení unikátneho kódu na mikrobodke, UV nátere a so záznamom v databáze MICRODOTS, prostredníctvom ktorej je možné jednoznačne určiť vlastníka, a tým minimalizovať riziko odcudzenia.

Systém je jednoducho aplikovateľný u autorizovaných partnerov prostredníctvom odborného personálu a celý proces trvá 15 minút.

Súčasťou systému MICRODOTS pre bicykle je:

 • zásobník s 1 000 unikátnymi mikrobodkami s dDotDNA®,
 • 4 x aplikačná šablóna určená pre UV značenie + UV roztok,
 • 2 x výstražná nálepka,
 • neoddeliteľnou súčasťou systému je záznam v databáze MICRODOTS obsahujúca všetky podstatné informácie o označenom vozidle ako celku, tak i jeho komponentoch a slúži k preukázaniu vlastníctva.

Ponúkame dva typy balíčkov:

Základný balíček

1 000 dDotDNA®

 • 1 000 dDotDNA® (bodky o veľkosti 1mm),
 • lepidlo obsahujúce UV optický rozjasňovač na báze vody,
 • zásobník s čiarovým kódom,
 • vstavaný štetec,
 • výstražná nálepka (2 ks).
maloobchodná cena – základný balíček: 23,30 € (bez DPH)

Prémium balíček obohatený o UV značenie

1 000 dDotDNA® + UV značenie

 • 1 000 dDotDNA® (bodky o veľkosti 1mm),
 • lepidlo obsahujúce UV optický rozjasňovač na báze vody,
 • zásobník s čiarovým kódom,
 • vstavaný štetec,
 • UV značenie s rovnakým kódovým označením ako pri dDotDNA® (4 ks),
 • výstražná nálepka (2 ks).
maloobchodná cena – prémium balíček: 38,30 € (bez DPH)